Moja Praca jest moją pasją

ARCHITAL

Zapraszam do współpracy
Zobacz moje realizacje
O NAS

O MNIE

Pracownia architektoniczna ARCHITAL, z 15 letnim doświadczeniem na lokalnym rynku i znajomością Prawa Budowlanego oferuje usługi z uwzględnieniem jakości, kosztów i czasu.

ARCHITAL proponuje różne rozwiązania w zakresie planowania, restrukturyzacji i pomocy w biurokratycznych procedurach praktyk budowlanych, zwracając szczególną uwagę na potrzeby klienta, przez wizję architektury skierowanej na człowieka i w odpowiedzi na dzisiejsze czasy.

Pracownia ARCHITAL nabyła doświadczenie w zakresie projektowania  architektonicznego, koordynacji różnych branż, zarządzania pracami, przy  współpracy z prywatnymi klientami, samorządami, ale przede wszystkim z przedsiębiorcami i deweloperami, podczas realizacji: osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, stacji diagnostycznych, warsztatów samochodowych, obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków, obiektów o znaczeniu sakralnym,  remiz strażackich, budynków socjalnych, placów zabaw, boisk sportowych, miasteczka komunikacyjnego, budynków handlowych, usługowych i rzemieślniczych.

Działalność zawodowa koncentruje się na aspektach projektowania architektonicznego zarówno z punktu widzenia funkcjonalnego,  technicznego jak i  wykonawczego. Ponadto ARCHITAL  skupia się na planowaniu, ocenie i weryfikacji normatywnej, proceduralnej, technicznej oraz wykonalności ekonomicznej.

ZESPÓŁ

Do pracy nad projektem organizujemy zespół osób, koniecznych do realizacji przedsięwzięcia.

W swoje ręce bierzemy opiekę zarówno nad projektem jak i nadzorem nad budową.

O NAS
PORTFOLIO

PORTFOLIO

PORTFOLIO
ADAPTACJA PROJEKTÓW GOTOWYCH

ADAPTACJA PROJEKTÓW GOTOWYCH

ADAPTACJA PROJEKTÓW GOTOWYCH
kontakt

KONTAKT

kontakt

DANE KONTAKTOWE

  • ARCHITAL Rafał Stabrawa                    
  • Ul.Biała 23, 32-700 Bochnia
  • tel. 511 70 62 28
  • e-mail: rafalbochnia@poczta.fm
  • Bank PKO S.A. nr konta 11 1240 5208 1111 0010 9467 1675